A-A-H ! Campaign (Проект „Всичко за мъжа ” )
Един проект на
Goethe - institut България & вестник “ 39грама ”
Инициатор и куратор на проекта: Венцислав Занков

 

 

Проектът „Всичко за мъжа” има за цел да изследва със средствата на изкуството и в публичното пространство възможните интерпретации на състоянието „мъж” в първите 10 години на 21-ви век. /виж ги на улицата /

За 2008 година с използването на популярните средства за комуникация, пропаганда и реклама /онлайн медии, печатните медии и телевизията/, в проекта се включиха 50 артисти от 12 страни. Селекция на техните визуални и концептуални предложения за интерпретиране на съвременното състояние „мъж” бяха изложени със съдействието на столична дирекция „Култура” без уговорки на открито на едно от най-оживените публични места в София – в градската градинка пред народен театър „Иван Вазов”, както и онлайн на сайта на проекта, с възможност за пряк коментар и гласуване, чрез което бе определена и наградата на публиката - Щефан Боненбергер с работата си „Hol ly Imagination”. /виж линк –награда на публиката/

На 22 септември 2008 14 селектирани творби от участващите в проекта за 2008 година артисти ще изместят традиционните рекламни билбордове в центъра на София, като покажат нерекламни артистични версии за присъствие, отсъствие и варианти на мислене за мъжа днес.

Проектът има амбициозната цел като използва същите тези средства на пропагандата и рекламата, създали и разработили в масовото съзнание клишета и стереотипи за мъжко, мъжки образ и мъжки просперитет, да пренасочи и покаже противоречивото мислене и разбиране за мъжа в началото на 21-век. Проектът дава възможност и за авторефлексивно, лично полагане на „себе си” в средата на клишетата и търговските послания, като внася съмнение в достоверността на познатия рекламен образ чрез пренебрегването му и прокарване на двузначност на посланието и /нетърпима за тази медия/ колебливост в питането за „мъжът днес?”. Проектът има смелостта да внесе в една изцяло комерсиална, агресивна, безапелационна рекламна среда и медия каквато е уличната реклама на най-оживени горещи точки в мегаполиса чужди за нея визуални интерпретации на лични преживявания, свързани със срещата с мъжа в огледалото.

 

Резултатите от проекта като изложба от билбордове могат да се видят от 22.09.2008 на кръстовището на Софийски университет срещу клуб „Ялта” /бул. „Васил Левски” и бул. „Цар Освободител”/ както и по протежение на бул. България - на „Д. Несторов”; ул „Нишава”, бул. „Гоце Делчев” и бул. „Т. Каблешков”

 

Списък на артистите и работите в билборд кампанията “Всичко за мъжа” 22.09 - 06.10 2008 , София

 • Дан Тенев/ Dan Tenev 1958, България, Bulgaria
  stands and tests 2001-2005
  Стендове и изпитания, 2001-2005

 • Ферхат Йозгюр/Ferhat OZGUR 1965 Turkey/United Kingdom,
  “Felt Like A Prophet Today”, 2007,
  Днес се почувствах пророк

 • Хайми Фенихел/Haimi Fenichel 1972,
  Israel, Израел
  Horror Vacui *страх от празното, 2008

 • Хуа Куан Сай/Hua Kuan Sai 1976,
  Singapore/United Kingdom,
  They will still be there next year (2007)
  Те ще са пак там и догодина (2007)

 • Жорас-Георги Георгиев/Jorrras -Georgi Georgiev 1975,
  България,
  series Distortions - PAUSE - 2008

 • Леонарда Видан/Leonarda Vidanne (Kristina Vidanec) 1977 Croatia/Хърватия
  my partner – my friend II, 2006.
  Мой партньор-мой приятел


 • Любен Босилков/ Ljuben Bossilkov 1971
  България, Bulgaria
  Мъжете от Светлата страна

 • Любомир Армутлиев/ Ljubomir Armutliev – Lubri, 1997
  България, Bulgaria
  Портрет на мъж с тениска 38

 • Ноа Бен Шалом/Noa Ben-Shalom 1975
  Israel, Израел
  Soldiers, Hebron, 2001
  Войници, Хеброн, 2001

 • Паула Делгадо/ Paula Delgado 1977
  Montevideo, Uruguay, Монтевидео, Уругвай
  How Come You Are So Beautiful _03
  как е възможно да си толкова красив #03}


 • Рада Букова/ Rada Boukova 1973 България/Франция,
  Bulgaria / France
  Доминик в Хамбург, 2007
  Dominique in Hamburg, 2007


 • Сашо Врабич/Saso Vrabic 1974
  Slovenia /Словения
  Face (Лице), 2006 /Нямам нужда от пластична хирургия, защото искам синът ми да прилича на мен/


 • Щефан Боненбергер/ Stefan Bohnenberger 1959 Германия/Белгия,
  How Prinz Stufitz reacted on a female attack, Hampi (India) 2000
  Как принц Щуфиц реагира на феминистка атакар Хампир Индияр2000


 • Сузане Гревен/ Susanne Greven 1963
  Германия, Germany
  Man under the bed, 1994
  Човек/мъж/ под леглото 1994

 

Номинации за голямата награда „Венцислав Занков” за 2008

За 2008 ма за наградата за съвременно независимо изкуство „Венцислав Занков” /1000 евро/ са номинирани следните работи и автори /виж повече за наградата /

 • Ферхат Йозгюр/Ferhat OZGUR 1965
  Turkey/United Kingdom,
  “Felt Like A Prophet Today”, 2007
  Днес се почувствах пророк
 • Хайми Фенихел/Haimi Fenichel 1972,
  Israel, Израел
  Horror Vacui *страх от празното, 2008
 • Рада Букова/ Rada Boukova 1973 България/Франция,
  Bulgaria / France
  Доминик в Хамбург, 2007
  Dominique in Hamburg, 2007

 

 

 

 

За 2008 година проектът „Всичко за мъжа” ще завърши с връчване на наградата за съвременно независимо изкуство „Венцислав Занков” и отпечатване на каталог на произведенията на участващите в кампанията артисти.

 

the final selection of14 artists for billboard action
"All About Him" 2008

22.09-06.10 Sofia center

 

Дан Тенев/ Dan Tenev 1958,
България, Bulgaria

stands and tests 2001-2005
Стендове и изпитания, 2001-2005

Ферхат Йозгюр/Ferhat OZGUR 1965
Turkey/United Kingd
om

“Felt Like A Prophet Today”, 2007


Хайми Фенихел/Haimi Fenichel 1972,
Israel, Израел


Horror Vacui *страх от празното, 2008

 

Хуа Куан Сай/Hua Kuan Sai 1976,
Singapore/United Kingdom

They will still be there next year 1 (2007)
Те ще са пак там и догодина

 

Жорас-Георги Георгиев/Jorrras -Georgi Georgiev 1975,
България,

series Distortions - PAUSE - 2008

 

Леонарда Видан/Leonarda Vidanne (Kristina Vidanec) 1977 Croatia/Хърватия

my partner – my friend II, 2006.

 

Любен Босилков/ Ljuben Bossilkov 1971
България, Bulgaria

Мъжете от Светлата страна

Любомир Армутлиев/ Ljubomir Armutliev – Lubri, 1997
България, Bulgari

Портрет на мъж с тениска 38

 

Ноа Бен Шалом/Noa Ben-Shalom 1975
Israel, Израел

Soldiers, Hebron, 2001
Войници, Хеброн,
2001

 

Паула Делгадо/ Paula Delgado 1977
Montevideo, Uruguay, Монтевидео, Уругвай

How Come You Are So Beautiful_03
как е възможно да си толкова красив #03

 

 

Рада Букова/ Rada Boukova 1973 България/Франция,
Bulgaria / France

Доминик в Хамбург, 2007

Dominique in Hamburg, 2007

 

Сашо Врабич/Saso Vrabic 1974
Slovenia /Словения

Face ( Лице ), 2006

 

Щефан Боненбергер/ Stefan Bohnenberger 1959 Германия/Белгия

How Prinz Stufitz reacted on a female attack, Hampi (India) 2000

 

Сузане Гревен/ Susanne Greven 1963
Германия, Germany

Man under the bed, 1994
човек под леглото 1994
   

 

 

 

<<A-A-H! home