УВАЖАЕМИ АРТИСТИ, ТВОРЦИ И КОЛЕГИ,

 След четири поредни години в България проектът All - About - Him върви към своята финална фаза и за 2008 г.

 През изминаващата година проектът беше свързан основно с визуалните изкуства и премина през няколко нестандартни open - air експозиции, създаване на каталог, онлайн конкурс и връчване на две големи награди.

 Така се стигна и до финалния етап - на 16.12.2008 г. от 18.30 часа в сградата на Гьоте-институт България, София, ул. Будапеща 1, е презентацията по проекта „Всичко за Мъжа” за 2008 година.В програмата е включена премиера на документалния филм на режисьора Васил Русев, фиксирал реализацията на проекта за 2008-ма, както и представянето на каталога „Всичко за мъжа”.Можете да присъствате и на връчването на голямата награда „Венцислав Занков” за 2008 г.

Обнадежден от вълнуващите резултати, Гьоте-институт България има желанието да развие проекта за мъжа и за 2009 година. Този път - в областта на театъра, литературата, киното и неговите кратки форми и изпълнителските изкуства / performing art s/.

 Актуалността на темата за мъжа изисква и съвременен подход към нея. Гьоте-институт България се дистанцира от стандартните конкурси и има готовност и желание да застане зад интересни, смели и оригинални проекти, интерпретиращи със средствата на изкуството присъствието и състоянието МЪЖ през първото десетилетие на 21-ви век

 

 

 

<<A-A-H! home