Покана за участие в

проекта « А ll А bout Н im»

и конкурса за билборд екпозиция

  • До всички съвременни визуални артисти, които се интересуват от ситуацията и публичното присъствие/отсъствие на „обикновения” съвременен мъж.
  • До всички съвременни артисти, които се занимават с изкуство в публичното пространство.
  • До всички визуални артисти , които смятат , че G ender дебатът засяга също и Мъжа и неговите права.

 

Гьоте-институт България и вестник „39грама” предлагат проекта „All About Him”, чийто краен визуален резултат е инсталирането на 10 билборда в публичното пространство на София център /повече за проекта виж по-долу/

 

Билборд-екпозицията е предшествана от изложба на открито на широката селекция от постъпилите визуални предложения, както и създаването на каталогкъм нея.

 

„10-те Най” е крайната селекция на международно жури за визуалните решения по темата, които ще се реализират като билбордове

Планира се през 2009 г. изложбата, каталогът и 10-те билборда, да се представят в страните, които имат свои участници в проекта и с които са установени партньорски отношения. През 2009 г. се очаква проектът да бъде предста в ен в Германия, Сърбия, Словения, Турция и Гърция

 

Изисквания:

 Няма ограничения в изразните средства. Единствено условие е крайният резултат да е дигитализиран като изображение и изпратен на materials@a-a-h.info или качен на сайта на проекта: за последната фаза

 

срокът за изпращане на материалите за участие в проекта е удължен до: 06.05.2008 г. включително.

 

Важно!

1. За първоначална селекция за участие в проекта:

до 3 броя файлове 600x800 pixels landscape, RGB . 72 dpi , . jpg име и фамилия на автора, описание на работите , година на създаване, кратка автобиография и обосновка на концепцията.

формуляр за участие>> [свали го]

Материалите се получават на materials@a-a-h.info

краен срок 06.05.2008

 

2 . След първоначалната селекция и потвърждаване на вашето участие проекта, ще ни трябват за изложба и каталог същите файлове формат j pg RGB 30х40 cm l a ndscape 300dp i.

мейл materials@a-a-h.info

 

 

3. След номинирането на „10-те най” за билборд и вашата визия е сред номинациите ще ни трябва във формат RGB 30х40 cm l a ndscape 720 dpi. j pg качени на сайта на проекта през предоставен FTP account за “ Top ten ”

 

С изпращането на материалите потвърждавате, че

1. Вие сте автор на изпращаните материали.

2. Материалите не са обект на чу ж до авторско право.

3. Приемате правилата и условията на конкурса и отдавате правата на вашите авторски проекти, за да бъдат използвани в рамките на проекта all about him , както и за рекламиране на проекта и неговите цели.

 

 

Награди

Наградата „Венцислав Занков” 1000 евро

Награда на публиката /онлайн гласуване/ 500 евро

 

<<A-A-H! home формуляр за участие [свали го]